Divízia Faively Plast Industry

Naša divízia Industry spolupracuje pri vývoji, zabezpečuje konštrukciu a výrobu vysokovýkonných technických plastových dielov na zákazku pre náročný trh OEM (automobilový a letecký priemysel, stavebníctvo, domáca automatizácia, elektronika a podobne).
Naše tímy sú hrdé na to, že plnenia očakávania našich zákazníkov týkajúce sa presnosti, trvanlivosti, odolnosti, redukcie funkčnosti a/alebo koncentrácie navrhovaním výrobných procesov na základe dômyselnej kombinácie:
- inovačnej techniky,
- odborných znalostí z rôznych odborov aplikovaných v oblasti vstrekovania plastov,
- spätnej väzby zo strany renomovaných zákazníkov, ktorí sú lídrami na svojich trhoch.

Výrobné technológie

Mechatronika/Plastotronika

Tento odborný termín sa týka výrobku, ktorý umožňuje zachytenie alebo prenos signálu alebo vstupu. Medzi naše hlavné aplikácie v tejto oblasti patria snímače, konektory, cievky, pohonné mechanizmy, ovládače a priemyslové skrinky.

Kinematika a prevodové systémy

Tento odborný termín sa týka súčastí na prenos alebo transformáciu mechanického pohybu. Sme odborníkmi vo výrobe výrobkov ako napríklad ložiskové klietky, ložiskové puzdrá do spojok a tlmičov, kladky, ozubené prevody a podobne.

Riadenie médií

Tento odborný termín sa týka ľubovoľného výrobku určeného na prenos médií (vzduch, voda, olej, palivo a podobne) alebo na zabezpečenie ich tesnosti. Medzi naše početné aplikácie patria telesá čerpadiel, hydraulické bloky, armatúry, tesnenia, valce, klapky a podobne.

Ďalšie aplikácie

V konkrétnych aplikáciách tiež rozvíjame techniku pre konvenčné výrobky, ako napríklad vnútorné zrkadlá pre automobilový priemysel alebo zásobníky na papierové utierky.

Technické znalosti

Použité základné suroviny

Základné technické termoplasty: PA, PBT, POM, ABS.

Vysokoteplotné materiály: PPA, PPS, atď.

Ďalšie technické polyméry: PEEK, LCP, PSU atď.

Mäkké materiály: silikón, TPU, TPE atď.

Vysokorýchlostné/mikrovstrekovanie plastov

Na výrobu technických výrobkov s hmotnosťou menej ako 0,10 gramov sa používajú zvláštne elektrické vstrekovacie lisy.

Presné vstrekovanie plastov

Vysokokapacitné procesy s prístrojovým vybavením spájajúcim veľkovýrobu s nulovými vadami.

Dvojstupňové lisovanie plastov

Absolútna technológia na spájanie viacerých materiálov a kumuláciu ich vlastností buď chemicky alebo mechanicky. K dispozícii je veľa rôznych kombinácií.

Obstrekovanie (overmoulding)

Naša špičková technológia pre zostavy plastu a kovu.

Technológia obstrekovania nám umožňuje použitie akýchkoľvek komponentov či vložiek v jednom finálnom diele.

Vstrekovanie tekutého silikónového kaučuku

Najlepšie termosetové materiály vo svojej triede, sa používajú pri jednostupňovom vstrekovaní alebo dvojstupňovom vstrekovaní, so vstrekovaním termoplastových materiálov.

Dutinové výlisky

Sme schopní navrhnúť a vyrobiť formy s mimoriadne komplexnou kinematikou.

Montáž

Alternatívu k obstrekovaniu ako adjukcia po vstrekovaní v rôznych režimoch: od plne manuálneho po plne automatizované.

Opracovanie

Technológia na obrábanie plastov, ktorú sme nedávno zaviedli, nám umožňuje ísť nad rámec presného tvarovania alebo vykonávať revízne operácie na mieste.

Formy

Okrem vykonávania údržby a opráv foriem vyrábame aj vstrekovacie formy pre niektoré aplikácie výrobkov. Nakoľko máme vysoko diverzifikovaný sortiment výrobkov, naše portfólio dodávateľov foriem zahŕňa výrobcov z viacerých krajín.

Eudica Plasturgie

Odborná podpora

Co-design

Naše tímy vstupujú do tohto procesu ako odborníci na vstrekovanie plastov a projektovým skupinám pomáhajú pri optimalizovaní alebo realizovaní procesu vstrekovanie. Na dosiahnutie tohto cieľa máme zodpovedajúce odborné znalosti (vnútorné alebo vonkajšie zdroje) a nástroje (CAD, analýzy tečenia materiálov, simulácie a podobne.)

Industrializácia

Našou primárnou víziou je návrh, vývoj a realizácia kompletných riešení (formy spolu s periférnymi zariadeniami), ale tak isto dokážeme riadiť prenosy vo výrobe, či už vnútorné alebo vonkajšie.

Logistika/Nákup

Dodávanie kdekoľvek pri súčasnom zabezpečení vynikajúcich služieb si vyžaduje spoľahlivé riadenie dodávateľského reťazca a širokej škály možností. My tieto schopnosti máme.

 • Co design
 • Industrializácia
 • Inovácie
 • Logistika/Nákup

Prístup ku kvalite

 1. Faiveley Plast POLITIKAPOLITIKANaša firemná kultúra je založená na stratégii nula chýb a nula nezhôd. Kvalita závisí od každého a rieši sa ihneď, ako je to možné. Vynikajúce výsledky sú dosahované serióznou prácou a osobnou angažovanosťou.
 2. Faiveley Plast CERTIFIKÁCIECERTIFIKÁCIEVšetky naše priemyselné podniky sú certifikované podľa:
  • ISO 9001
  • ISO TS 16949
  • IS0 14001
 3. Faiveley Plast KONTROLA KVALITYKONTROLA KVALITYPoužívame rovnaké nástroje na riadenie kvality ako automobilový priemysel: riadenie podľa systémov FMECA, PPAP, 8Ds, QRQC a podobne.
 4. Faiveley Plast KONTROLNÉ PROCESYKONTROLNÉ PROCESYMáme zavedenú širokú paletu kontrolných procesov, či už ide o všeobecné alebo špecifické pre našu stratégiu. Tieto procesy sú štandardne zavedené vo všetkých našich podnikoch, pričom do výrobného procesu sú vložené taktiež ďalšie procesy.

Naše podniky

Obnoviť priblíženie v pôvodnej mierke