Divízia Faively Plast Pharma

Poslaním divízie Faiveley Plast Pharma je pomoc zákazníkom v zdravotníckom priemysle v rámci Európy a na celom svete pri ich vývoji tým, že poskytujeme odborné znalosti pri navrhovaní a výrobe na mieru prispôsobených termoplastických zdravotníckych pomôcok.
Náš know-how spolu s inovačnými schopnosťami a výkonom nám umožňuje ponúkať vhodné riešenia tohto špecifického trhu.
Už viac ako 20 rokov sme renomovanými dodávateľmi pre zákazníkov ako napríklad farmaceutické spoločnosti, diagnostické laboratóriá a výrobcovia zdravotníckych pomôcok.

Výrobné technológie

Podávanie liekov

Naše aplikácie sú v súlade s farmaceutickými normami pre spôsoby podávania:

 • Pulverizácia: pumpičky, rozprašovače, dýzy, špeciálne nástavce, inhalátory;
 • Parenterálne injekcie: injekčné striekačky, chrániče ihiel, automatické vstrekovače;
 • Tlak: jednodielne trubičky na jednorazové použitie.

Systémy na odber vzoriek

Našim zákazníkom na diagnostickom trhu ponúkame 2 druhy výrobkov:

 • Manipulácia s kvapalnými vzorkami s ručnými pipetami a ďalšie komponenty pre systémy na odber vzoriek;
 • Priehľadné spotrebné materiály, ako napríklad odsávacie zvony, hadičky, uzávery a podobne.

Zdravotnícky priemysel

Široký výber zdravotníckych pomôcok na zákazku si vyžaduje multitechnologický prístup, ktorý sa zakladá na:

 • miniaturizácii: formy s mikrodutinami, riadenie prenosov mikrokomponentov v čistých miestnostiach;
 • riadení dutých výliskov;
 • kontrole výliskov s veľkou hrúbkou;
 • komplexnej kinematike lisovania pre vstrekovanie materiálov s vysokou teplotou a extrémnou tekutosťou.

Naše výrobné procesy sú v súlade so štandardami pre zdravotnícke pomôcky I., II. a III. kategórie

Technické znalosti

Výroba v riadenej atmosfére

 • Miestnosti vyhovujúce štandardom ISO 7 a ISO 8
 • Vyhradené dielne
 • Kontrola čistého prostredia
 • Integrovaná kontrola častíc a mikrobiologického prostredia
 • 30 hydraulických a elektrických vstrekovacích strojov s bunkami s viacerými kĺbovými robotmi a dutinovými separátormi

Transformácia biokompatibilných technopolymérov

 • PS + ABS, PEEK, SEBS, PBT, PC, PB
 • Pružné elastoméry: TPE, TPU

Mikrovstrekovanie.

Viac dutinové vstrekovanie mikrokomponentov s hmotnosťou niekoľkých miligramov:

 • Duté výlisky
 • Guľové výlisky
 • Mikrotuby

Vstrekovanie pri vysokej teplote

 • Viactvarové diely vyrobené z PEEK v implantovateľnej triede
 • Riadenie extrémne tenkých stien

Technické lisovanie s použitím vložky

 • Chlopňa SEBS a membrána na kĺbe z PP alebo PBT
 • Zostavy v kombinácii plast-kov alebo iba z plastov

Tampónová tlač

 • 2 stroje s vysokým cyklom so 4 farmami a 16 upnutiami
 • Jedna dielňa vyhovujúca norme ISO 7
 • Kontrola kamerou s viacerými zaostrovacími poľami
Eudica Plasturgie

Odborná podpora

Co-design a industrializácia

 • Naše tímy, ktoré pôsobia ako odborníci na vstrekovanie plastov, zlepšia vzhľad vašich dielov a zabezpečia realizovateľnosť vstrekovania pomocou nástrojov ako napríklad CAD, analýzy tečenia materiálov, simulácia a podobne.
 • Vývoj a industrializácia riešení na kľúč

Kvalifikácia výrobných procesov

 • Ovládame overovací cyklus úplných výrobných procesov: diely, viacdutinové formy, vstrekovacie lisy, roboty, dokončovacie operácie.
 • Overovacie protokoly: preberacie skúšky vo výrobe, preberacie skúšky na mieste, IQ, OQ, PQ

Dokončovacie operácie

 • Poloautomatická montáž
 • Tampónová tlač
 • Zváranie
 • Co design
 • Kvalifikácia
 • Dokončenie
 • Inovácie

Prístup ku kvalite

 1. Faiveley Plast POLITIKAPOLITIKANaše výrobky sú výsledkom prístupu k trvalému zlepšovaniu so zameraním na nulové chyby, bezpečnosť prevádzky a prijateľnosť pre životné prostredie.
  Tento stále prebiehajúci prístup sa zakladá na organizácii rozdelenej do tímov poverených zodpovednosťou.
 2. Faiveley Plast CERTIFIKÁCIECERTIFIKÁCIE• ISO 9 001
  • ISO 13 485
  • Správne výrobné postupy
  • Požiadavky podľa FDA 21 CFR - Časť 820
 3. Faiveley Plast KONTROLA KVALITYKONTROLA KVALITY• Integrované laboratórium na kontrolu častíc a mikrobiologickú kontrolu
  • Pravidlá odberu vzoriek pre kontrolu v súlade s technickou normou 2859-1
  • Experimentálny plán založený na TAGUCHI
  • FMECA, SPC
 4. Faiveley Plast KONTROLNÉ PROCESYKONTROLNÉ PROCESY• Vstrekovanie plastov riadené snímačmi tlaku
  • Kontrola kamerou s optickým priblížením
  • Individuálna sledovateľnosť vstrekovania

Naše podniky