Inovácie

V spoločnosti Faireley Plast sa inovácia považuje za stav duše, celkovú víziu a prevádzkový princíp, ktorý ide oveľa ďalej ako samotná technika a prejavuje sa aj v riadení pracovníkov. Skupina venuje mimoriadnu pozornosť zavádzaniu nových riadiacich metód.

Zriadili sme inovačnú jednotku, ktorej úlohou je organizovať permanentnú kontrolu a sledovanie, vďaka čomu je možné predvídať tendencie, potreby a rozvojové príležitosti a naďalej tak rozvíjať našu odbornosť.

Inovačná jednotka má v súčasnosti tri hlavné úlohy:

picto-dev
Rozvíjať čisté riešenia vďaka organizovanej a permanentnej technologickej kontrole.

picto-collaboration

Spolupracovať s klastrami a vybratými partnermi s cieľom zaviesť veľké kolaboratívne projekty.

picto-accompagnement

Pomáhať zákazníkom a hľadať riešenia špecifických problémov.

Výroba plastov je sektor, kde sa neustále menia nielen procesy, ale aj materiály. Spoločnosť Faiveley Plast je v súčasnosti hlavným aktérom v oblasti transformácie a aktuálnych tendencií:

Odľahčenie

Odľahčenie, hlavná téma automobilového trhu, je aj hlavnou činnosťou spoločnosti Faiveley Plast. Skupina sa venuje vývoju riešení, ktoré berú ohľad na životné prostredie.

Inteligentné plasty

Spolupracujeme so spoločnosťou S2P pôsobiacou v oblasti nových technológií, a vďaka vývoju MID (zariadenie na prepojiteľné odlievanie) a kombinácii výroby plastov a elektroniky sme schopní okrem iného aj vyrábať inteligentné komponenty obstrekovaním.
Podieľame sa aj na vývoji prepojených objektov, ktoré integrujú funkcie NFC a RFID do plastových dielov.

Materiály budúcnosti

Skupina Faiveley Plast je hlavným aktérom v oblasti výhodnej výmeny kovov za plasty (úspora, odľahčenie, integrácia funkcie).

Integrácia funkcií  

Otázky týkajúce sa čistoty a kvality sú integrálnou súčasťou našich úvah o inováciách.

Naše partnerstvá

Aby sme vám pomohli, spolupracujeme s mnohými dôležitými partnermi na našich trhoch aj v našom sektore: