skupina Faively Plast

Faiveley Plast je francúzska medzinárodná skupina, ktorá sa špecializuje na vstrekovanie plastov s vysokou pridanou hodnotou pre náročné, výberové alebo perspektívne trhy.
Okrem nášho ponúkaného širokého výrobného sortimentu poskytujeme aj riešenia na mieru a poradenstvo pre našich zákazníkov v oblasti špecifických projektov.
Naša bohatá história nám umožňuje spájať silnú medzinárodnú prítomnosť, spoľahlivosť akciovej spoločnosti a flexibilitu podniku s optimálnym počtom zamestnancov. Hlavným pilierom nášho úspechu je duch tímovej práce.
Naša vzájomná podpora, podnikateľská odvaha a tvorivosť nás poháňajú vpred.
Spoločnosť Faiveley Plast sa skladá z 3 divízií: Industry, Pharma a Beauty

NAŠE HLAVNÉ ÚDAJE

550 zamestnancov
V centre nášho záujmu stojí rozvoj zručností a riadenie profesijného smerovania.
210 vstrekovacích strojov
Máme kompletný rad strojov s rozsahom od 25 do 500 ton.
75 mil. eur
Na udržanie nášho trvalého a silného rastu vynakladáme všetko naše úsilie.
6 podnikov
Naše flexibilné podniky s optimálnym počtom zamestnancov sú schopné rozvíjať svoje odborné znalosti s podporou celej skupiny.

NÁŠ AKCIONÁR

Už 7 generácií rodiny Faiveley

rozvíja svoje akcionárske aktivity v medzinárodnom meradle v rôznych sektoroch. Erwan Faiveley stojí v súčasnosti na čele finančnej správcovskej firmy Financière Faiveley, ktorá si získala celosvetové uznanie prostredníctvom svojich troch spoločností:

Domaine Faiveley so sídlom v Nuits-Saint-Georges je vinársky podnik, ktorý sa od roku 1825 špecializuje na výrobu burgundského vína. Rodina Faiveley vlastní jeden z najväčších vinárskych podnikov s celkovou plochou 120 hektárov.

Spoločnosť Faiveley Transport sa od roku 1919 špecializuje na výrobu zariadení pre železnice. Spoločnosť Faiveley Transport s obratom jedna miliarda eur je lídrom v tomto sektore a zamestnáva 6 000 ľudí v 50 podnikoch v 24 krajinách.

Spoločnosť Faiveley Plast sa od roku 1992 špecializuje na vstrekovanie plastov a svoje výrobky dodáva na tri hlavné trhy – priemysel, zdravotníctvo a luxusné obaly.

WABTEC

Rodina Faiveley predala v roku 2016 spoločnosť Faiveley Transport (založená v roku 1919) spoločnosti Wabtec Corporation, svetovému lídrovi v oblasti železničných zariadení s obratom približne 4 milióny dolárov. Rodina Faiveley v súčasnosti vlastní 6,2 % akcií.

photo_actionnaires_Faiveley
Erwan FAIVELEYFrançois FAIVELEY

Naše hodnoty

  • Mať potešenie zo spolupráce
  • Prejavovať
    záujem
  • Vždy dodržiavať predpisy
  • Podnikať s
    odvahou

Hodnoty spoločnosti Faiveley Plast znamenajú viac ako iba slová a v súčasnosti nachádzajú konkrétne a praktické uplatnenie vo veľkom spoločnom projekte:
FP 2020.

Projekt FP 2020 zjednocuje skupinu s rovnakým cieľom: transformovať a zlepšiť priemyselnú výkonnosť a zároveň rozvinúť participatívne pracovné prostredie.

„Geniálna výzva pre skupinu
– staviť na znalosti pracovníkov“ manažér

Naša vízia
Združiť ľudí a namiesto otázky „ako konať“ riešiť skôr „prečo konať“, umožniť im samým definovať zlepšenia týkajúce sa každodenných úkonov dnes aj v budúcnosti a aktívne konať, či už ide o operátorov alebo riadiacich pracovníkov.

Základné výzvy projektu FP 2020
• Pri zabezpečovaní činností klásť hlavný dôraz na pracovníkov prostredníctvom takej organizácie prevádzok a stretnutí, ktorá je založená na účasti viacerých hierarchických stupňov a aktívnom zapájaní.
• Rozvíjať synergiu medzi závodmi a zdieľať know-how.
• Odlišovať sa vďaka dokonalosti našich výkonov v rôznych sektoroch
• Investovať, inovovať a rozširovať sa

„Tento projekt odráža naše
hodnoty a naše presvedčenia“ zamestnanec


Naše podniky

Obnoviť priblíženie v pôvodnej mierke