ZMLUVNÉ PODMIENKY WEBOVEJ STRÁNKY

Zodpovednosť

Spoločnosť Faiveley Plast vynakladá všetko úsilie na poskytovanie presných a aktuálnych informácií. Nemôžeme však zaručiť, že všetky informácie na tejto webovej stránke sú presné a úplné. Spoločnosť Faiveley Plast sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za každé použitie tejto webovej stránky alebo tých stránok, s ktorými je táto webová stránka prepojená hypertextovými odkazmi. Spoločnosť Faiveley Plast si vyhradzuje právo zmeniť túto webovú stránku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Používatelia sú plne zodpovední za používanie tejto webovej stránky a jej obsahu, ako aj za používanie všetkých webových stránok, s ktorými je webová stránka spoločnosti Faiveley Plast prepojená hypertextovými odkazmi. Spoločnosť Faiveley Plast a osoby, ktoré sa podieľajú na jej tvorbe, vývoji alebo zverejňovaní, nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku vstupovania na ňu používateľmi, používanie alebo nemožnosti používať túto webovú stránku alebo za prípadné nepresnosti alebo opomenutia v jej obsahu; toto ustanovenie sa tiež týka webových stránok, s ktorými je webová stránka spoločnosti Faiveley Plast prepojená hypertextovými odkazmi.

Odkazy na webové stránky tretích strán

Odkazy na iné webové stránky sú poskytnuté iba pre lepší používateľský komfort pri prehľadávaní našej stránky. Existujúce odkazy na iné webové stránky nemusia byť v žiadnom prípade interpretované ako schvaľovanie obsahu týchto stránok tretích strán spoločnosťou Faiveley Plast. Spoločnosť Faiveley v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za vstup používateľov na tieto stránky, prehľadávanie alebo používanie ľubovoľnej webovej stránky tretej strany.

Obchodné značky

Všetky obchodné značky, ktoré sa na tejto webovej stránke uvádzajú, sú vlastníctvom spoločnosti Faiveley Plast alebo jej dcérskych spoločností, alebo sa používajú na základe oprávnenia.

Autorské právo

Táto webová stránka a informácie, ktoré obsahuje alebo ktorých sa týka, sú zverejnené len pre informačné účely. Je prísne zakázané tieto informácie akýmkoľvek spôsobom reprodukovať, prenášať alebo používať. Akákoľvek reprodukcia grafických prvkov, umeleckých diel, log a obsahu na tejto webovej stránke podlieha zákonom a nariadeniam na ochranu autorských práv. Všetky požiadavky na povolenie reprodukovať informácie na tejto webovej stránke musia byť odoslané správcovi webovej lokality spoločnosti Faiveley Plast.

Identifikácia

Groupe Faiveley Plast 28, Route de Lyon 39200 Saint-Claude
Číslo telefónnej ústredne: +33(0)4 78 44 27 61
Spoločnosť je registrovaná v Lons-le-Saunier pod číslom 393 656 533 00030.
Zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom 8 772 576, 00 EUR.

Vývoj vizuálneho dizajnu a webových aplikácií: Studio Lautrec

Hostiteľ: OVH

© Copyright 2015 – Groupe Faiveley Plast – Všetky práva vyhradené.